Velkommen

 

 

Hurum Logopedi holder til i Åsveien 21 på Sætre i 1. etasje (samme inngang som Floor Factory). Jeg tar i mot pasienter på mitt kontoret, men kan også reise til skoler og barnehager i Hurum og i deler av Røyken.

 

 

Jeg har mastergrad innen logopedi med spesialpedagogikk som grunnutdanning og har drevet Asker og Bærum logopedi siden 2010. I august 2018 forandret jeg navnet på klinikken til Hurum logopedi. Før dette jobbet jeg som logoped i PPT i Asker og som logoped på Oslo Universitetssykehus, Ullevål og Aker. Jeg har også i flere år hatt

oppdrag for Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (FOKUS) der jeg har utredet unge i førstegangstjenesten for dysleksi og språkvansker. I tillegg har jeg fått gitt ut boka «R- boka» som er en bok for dem som skal lære seg rulle- r.

Selv om jeg driver et enkeltmannsforetak samarbeider jeg gjerne med Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) i kommunen, skolehelsetjenesten, rehabiliteringsavdelinger, skoler, barnehager, StatPed eller andre logopeder.

Jeg har jobbet med de aller fleste områder innen logopedifeltet. Trykk på "Arbeidsområder" i menyen for å lese mer om hvilke vansker jeg kan hjelpe deg med. Her finner du også brosjyrer til nedlasting.

 

 

 

 

For informasjon, artikler, kurs og annet nyttig om språk, følg Hurum logopedi sin facebookside:

 

 

 

Besøksadresse: Åsveien 21, 3475 Sætre - E-mail: logopeden@live.no - Telefonnummer 40 85 66 24

 

©Logoped Linda Steinsland MNLL 2018