Om meg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min bakgrunn

 

Utdanning:

 

Psykologi grunnfag,

Universitetet i Oslo, 2002

 

Bachelor i spesialpedagogikk,

Universitetet i Oslo, 2005

 

Master i spesialpedagogikk, med fordypning i logopedi,

Universitetet i Oslo, 2007

 

Masteroppgave: «Barn med spesifikke språkvansker og deres læring i overgangen fra barnehage til skole».

 

Relevant arbeidserfaring:

 

Klarinettlærer, Levre skoles musikkorps, Bærum

Barnehageassistent, Levre barnehage og Eikebo barnehage, Bærum

Logoped, PPT Asker kommune

Logoped, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Logoped, Oslo universitetssykehus, Aker

Praksisveileder for logopedstudenter, OUS

Privatpraktiserende logoped

 

Bokutgivelse:

 

R- boka; Lær rulle-r ved hjelp av leker og munnmotoriske øvelser. Gyldendal 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikkel:

 

Logopedisk bruk av hest, Rimfakse 2016

Kurs:

 

Sertifiseringskurs Reynell (språktest)

Sertifiseringskurs ITPA (språktest)

Sertifiseringskurs WISC (evnetest)

PALPA- kurs (PALPA er en test for kartlegging afasirammede)

PAS- kurs (Piktografisk- artikulatoriske symboler)

Talk Tools- kurs (nivå 1)

Kommunikasjonshjelpemidler

Spesialpedagogisk bruk av hest

LOGOS (dysleksitest)

 

 

 

 

 

Besøksadresse: Åsveien 21, 3475 Sætre - E-mail: logopeden@live.no - Telefonnummer 40 85 66 24

 

©Logoped Linda Steinsland MNLL 2018