Arbeidsområder

 

En logoped har som oppgave å kartlegge, diagnostisere, veilede foreldre, pårørende, pedagogisk personale og andre nærpersoner

og å utarbeide individuelt tilpassede opplegg i forhold til språk- og kommunikasjonsvansker.

 

For å lese mer om områdene jeg jobber mest med innenfor logopedien; klikk på knappene nedenfor.

I tillegg til disse områdene kan jeg også veilede i forhold til: svelgevansker (dysfagi), verbal dyspraksi, stemmevansker, oral/ verbal apraksi, samt andre ervervede eller medfødte kommunikasjonsvansker.

 

 

Besøksadresse: Åsveien 21, 3475 Sætre - E-mail: logopeden@live.no - Telefonnummer 40 85 66 24

 

©Logoped Linda Steinsland MNLL 2018