Logopedtilbud og priser

 

Hvem kan få hjelp og hvordan får man dekket logopedbehandling?

 

Jeg har refusjonsavtale med HELFO (Helseøkonomiforvaltningen). Dersom man har krav på å få dekket utgifter til logopedi gjennom HELFO, betaler man derfor ingenting.

 

For å få dekket utgifter gjennom HELFO, må man sende inn henvisning fra legespesialist. Legen må være spesialist i sykdommen eller skaden som er årsaken til språk- eller uttalevanskene. For eksempel kan barn som har eller har hatt nedsatt hørsel få dekket logoped med henvisning fra Øre-Nese-Hals-lege, barn med syndromer, cerebral parese, forsinket utvikling eller skader i hjernen med henvisning fra barnelege eller nevrolog, barn og voksne som stammer med henvisning fra psykiater eller nevrolog, og mennesker med afasi, dysartri, svelgevansker eller andre språk- og talevansker etter hjerneslag eller hodeskade med henvisning fra nevrolog eller spesialist i indremedisin. Disse eksemplene på hvilke vansker som dekkes, er ikke en utfyllende liste.

 

Henvisningen sendes til HELFO. Det er vanlig at det innvilges 25 timer av gangen for de som har kjente årsaker til vanskene, som i eksemplene ovenfor.

Språk- og talevansker med ukjent årsak- som altså ikke kan knyttes til en medisinsk diagnose- blir gjerne avslått og man må da få hjelp gjennom kommunen. Det finnes noen unntak, som for eksempel de som stammer eller har andre taleflytvansker- disse får stort sett alltid innvilget timer gjennom HELFO. Om man ikke har krav på å få dekket logopedtimene, kan man betale behandlingen selv.

 

Når de 25 timene er brukt opp, kan man søke om flere timer ved å sende ny henvisning til HELFO. Da holder det med en henvisning fra fastlegen som bekrefter at man fremdeles har språk- eller talevansker. Når man har fått godkjent den første henvisningen er det vanligvis uproblematisk å få godkjent videre behandling så lenge man har behov for det.

 

Lurer du på om du har krav på å få logopedbehandlingen dekket, så ta gjerne kontakt.Jeg kan være behjelpelig med en eventuell søknad til HELFO i forhold til dekning av logopedutgifter.

 

 

HELFO fastsetter forskrifter og refusjonstakster for logopedisk behandling som blir gitt etter Lov om folketrygd. Norsk Logopedlag fastsetter honorartakster.

Det er, med virkning fra 1. juli 2016, fastsatt følgende honorartakster som gjelder for undersøkelse og behandling hos logoped MNLL i selvstendig praksis. Takstene gjelder behandling/ undervisning som er hjemlet i Lov om folketrygd §5 andre og tredje ledd.

 

 

 

 

1. Undersøkelse; kr 1562

 

2. Behandling/ undervinsning; 45 minutter kr 782

 

3. Behandling/ undervisning; 60 minutter kr 1036

 

4. Behandling/ veiledning i gruppe; kr 1508

 

 

_____________________________________________________________________________________

 

I tillegg til ordinære timer, tilbyr jeg også:

 

Gruppeveiledning

 

Veiledning via mail

 

Onlineveiledning

 

Pakke med 5 eller 10 x 30 minutters timer

 

 

Disse fire tilbudene dekkes ikke av HELFO.

 

Gruppeveildening er veiledning eller opplæring for grupper opp til 5 personer. Mens man i det ordinære veiledningstilbudet i grupper kun får veiledning i forhold til en enkeltperson med vedtak på logopedbehandling, kan man i gruppeveildeningen få en bredere veiledning. Her kan man få generell veiledning rundt en eller flere vansker, man kan diskutere en eller flere saker/ case anonymt og få veiledning omkring flere spørsmål. En slik gruppeveiledning kan være aktuelt for barnehageansatte, lærere, helsepersonell eller andre som jobber med mennesker som har utfordringer i forhold tli språket.

En gruppeveiledning på 90 minutter koster 1500,- kr.

 

Veiledning via mail er til deg som ønsker svar på spørsmål om språk- og kommunikasjonsvansker og som kanskje har spørsmål angående deg selv eller nære personer som har slike vansker. Ønsker du litt hjelp, men føler at det ikke er behov for en logopedtime i første omgang, er dette et tilbud for deg.

Veiledning via mail koster 250.- kr (pr veiledningmail).

 

Onlineveiledning er et tilbud som ligner gruppeveiledning, men som foregår online. Her kan man diskutere ulike vansker eller anonyme saker/ case i 90 minutter. Her er det ingen begrensning når det gjelder antall deltakere. Veiledningen foregår via hemmelig gruppe på facebook, så her kan det ikke deles sensitive opplysninger.

En slik veiledning koster 1350,- kr.

 

Pakke med 5 eller 10 x 30 minutters timer er et tilbud for de som ikke får støtte av Helfo. Her kan du kjøpe flere timer á 30 minutter til redusert pris. Man kan også kjøpe enkelttimer á 30 minutter om man ønsker det.

 

Enkelttime 30 minutter: 550,- kr

5 x 30 minutter: 2625,- kr

10 x 30 minutter: 5180,- kr

 

Betaling skjer på forskudd eller ved oppmøte. Ved oppmøte tar jeg vipps eller kontant. Forskuddsbetaling blir fakturert.

 

 

 

Timer som ikke er avbestilt innen klokken 12 virkedagen før må betales.

 

 

 

 

 

 

 

Besøksadresse: Åsveien 21, 3475 Sætre - E-mail: logopeden@live.no - Telefonnummer 40 85 66 24

 

©Logoped Linda Steinsland MNLL 2018